Cоциальное законодательство


На этой странице размещены ссылки на основные нормативные акты, касающиеся социальной защиты населения. Все нормативные акты размещены на официальном сервере Верховной Рады Украины.Законы
Кодексы
Местные нормативные акты
Нормативные акты Кабинета Министров Украины
Нормативные акты министерств и ведомств
Правовые основы взаимоотношений граждан с государственными органами

Законы

Закон України - Основи законодавства України про охорону здоров'я
Закон України - Про охорону дитинства
Закон України - Про пенсійне забезпечення
Закон України - Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб
Закон України - Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам
Закон України - Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні
Закон України - Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування
Закон України - Про податок з доходів фізичних осіб
Закон України - Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні
Закон України - Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту
Закон України - Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Закон України - Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
Закон України - Про житловий фонд соцiального призначення
Закон України - Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей
Закон України - Про державну допомогу сім'ям з дітьми
Закон України - Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні
Закон України - Про попередження насильства в сім'ї
Закон України - Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Закон України - Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям
Закон України - Про соціальний захист дітей війни
Закон України - Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття
Закон України - Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
Закон України - Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням
Закон України - Про зайнятість населення
Закон України - Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення
Закон України - Про альтернативну (невійськову) службу


Кодексы

Сімейний кодекс України


Местные нормативные акты

Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м.Харкова на 2013-2016 роки
Додатки до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м.Харкова на 2013-2016 роки


Нормативные акты Кабинета Министров Украины

Кабінет міністрів України - Постанова - Про затвердження Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення
Кабінет міністрів України - Постанова - Про затвердження Порядку призначення i виплати державної соцiальної допомоги на дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, грошового забезпечення батькам-вихователям i прийомним батькам за надання соцiальних послуг у дитячих будинках сiмейного типу та прийомних сiм'ях за принципом "грошi ходять за дитиною" у 2006 роцi
Кабінет міністрів України - Постанова - Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім'ї або реальну його загрозу
Кабінет міністрів України - Постанова - Про затвердження Положення про медико-соціальну експертизу і Положення про індивідуальну програму реабілітації та адаптації інваліда
Кабінет міністрів України - Постанова - Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям
Кабінет міністрів України - Постанова - Деякі питання призначення і виплати допомоги сім'ям з дітьми
Кабінет міністрів України - Постанова - Про щорічну допомогу на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Кабінет міністрів України - Постанова - Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи


Нормативные акты министерств и ведомств

Міністерство праці та соціальної політики України, Міністерство економіки України, Державний комітет статистики України - Наказ - Про затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення
Міністерство праці та соціальної політики України, Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерство фінансів України, Державний комітет статистики України, Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму україни - Наказ - Про затвердження Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги
Міністерство праці та соціальної політики України - Наказ - Про затвердження Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності
Міністерство праці та соціальної політики України - Наказ - Про затвердження Порядку виплати органами соціального захисту населення щорічної допомоги на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Міністерство праці та соціальної політики України - Наказ - Про затвердження Порядку надання матеріальної допомоги по безробіттю, одноразової матеріальної допомоги безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні, допомоги на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні
Міністерство праці та соціальної політики України - Наказ - Про затвердження Порядку надання матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного
Міністерство праці та соціальної політики України, Державна податкова адміністрація України - Наказ - Про затвердження Порядку надання державними податковими інспекціями відомостей про доходи фізичних осіб, які звернулися за призначенням соціальної допомоги
Міністерство праці та соціальної політики України - Наказ - Про затвердження Положення про первинне та складне протезування осіб з вадами опорно-рухового апарату
Державний комітет України у справах сім'ї та молоді, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство охорони здоров'я України - Наказ - Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення
Міністерство праці та соціальної політики України - Наказ - Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення населення України технічними засобами реабілітації
Міністерство охорони здоров'я України - Наказ - Про затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності
Міністерство соціального захисту населення України, Міністерство фінансів України, Міністерство праці України, Державний комітет по житлово-комунальному господарству України, Фонд соціального страхування України, Пенсійний фонд України - Наказ - Про порядок виплати допомоги на поховання
Міністерство праці та соціальної політики України, Міністерство фінансів України- Наказ - Про затвердження Порядку надання послуг з харчування та облаштування на нічліг особам, які не мають житла

Правовые основы взаимоотношений граждан с государственными органами

Закон України - Про інформацію
Закон України - Про звернення громадян
Закон України - Про доступ до публічної інформації
Закон України - Про службу в органах місцевого самоврядування
Закон України - Про боротьбу з корупцією
Закон України - Про захист прав споживачів
Кодекс України про адміністративні правопорушення
Кодекс адміністративного судочинства України